Rhaglen

Lleoliad: Siambr Hywel Dda - Swyddfeydd y Cyngor, Caernarfon. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Glynda O'Brien  01341 424301

Gweddarllediad: Gwylio'r gweddarllediad

Eitemau
Rhif eitem

1.

GWEDDI

Dogfennau ychwanegol:

2.

YMDDIHEURIADAU

I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

3.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

I dderbyn unrhyw ddatganiad o fuddiant personol. 

Dogfennau ychwanegol:

4.

MATERION BRYS

I nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y Cadeirydd fel y gellir eu hystyried. 

Dogfennau ychwanegol:

5.

COFNODION pdf eicon PDF 236 KB

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid llofnodi cofnodion y cyfarfod diwethaf a gynhaliwyd ar 2 Tachwedd 2016. 

 

 

(Copi’n amgaeedig)

Dogfennau ychwanegol:

6.

HUNAN ARFARNU YSGOLION pdf eicon PDF 273 KB

 (a) I dderbyn, er gwybodaeth, ffurflen monitro adroddiadau Hunan Arfarniadau ysgolion ar gyfer Haf i Hydref 2016.

 

(Copi’n amgaeedig)

 

(b) I gyflwyno crynodeb o Hunan Arfarniad yr ysgolion canlynol:

 

 

(i)         Ysgol Bodfeurig

(ii)        Ysgol Borthygest

(iii)       Ysgol Bro Cynfal

(iv)       Ysgol Cae Top

(v)        Ysgol Llanbedr

(vi)       Ysgol Maenofferen

(vii)      Ysgol Penybryn  (Tywyn)

(viii)     Ysgol Rhiwlas

(ix)       Ysgol Waunfawr

 

(Copïau’n amgaeedig)

 

Dogfennau ychwanegol:

7.

DIWEDDARIAD GAN YR YMGYNGHORYDD HER (Miss Bethan James)

I dderbyn diweddariad gan yr Ymgynghorydd Her ar yr isod:

 

(i)            Safonau Addysg Grefyddol

(ii)           Adnoddau Addysg Grefyddol

(iii)          Addysg Grefyddol a’r Cwricwlwm am Oes

(iv)         Astudiaethau Crefyddol a TGAU / Safon Uwch

 

Dogfennau ychwanegol:

8.

CYNLLUN GWEITHREDU CYSAG GWYNEDD pdf eicon PDF 249 KB

I ystyried y cynllun gweithredu.

 

(Copi’n amgaeedig)

Dogfennau ychwanegol:

9.

CYMDEITHAS CYSAGAU CYMRU pdf eicon PDF 605 KB

(a) I dderbyn cofnodion drafft cyfarfod diwethaf Cymdeithas CYSAGau Cymru a gynhaliwyd ar 18 Tachwedd 2016 yng Nghaerfyrddin. 

 

(Copi’n amgaeedig)

 

(b) I ystyried enwebiadau ar gyfer Pwyllgor Gwaith Cymdeithas CYSAGau Cymru.

 

(Copi’n amgaeedig)

Dogfennau ychwanegol: