Rhaglen

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol - Teams

Cyswllt: Eirian Roberts  01286 679018

Eitemau
Rhif eitem

1.

ETHOL CADEIRYDD

Ethol Cadeirydd ar gyfer 2020/21.

2.

ETHOL IS-GADEIRYDD

Ethol Is-gadeirydd ar gyfer 2020/21.

3.

YMDDIHEURIADAU

Derbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb.

4.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

Derbyn unrhyw ddatganiadau o fuddiant personol.

5.

COFNODION pdf eicon PDF 249 KB

Cadarnhau cofnodion y cyfarfod blaenorol a gynhaliwyd ar 2 Mawrth, 2020  (ynghlwm).

 

6.

MATERION YN CODI O’R COFNODION

Trafod unrhyw faterion yn codi o’r cofnodion.

7.

CYFRIFON TERFYNOL YSGOLION BLWYDDYN GYLLIDOL 2019-20 pdf eicon PDF 218 KB

Adroddiad gan Kathy Bell (Cyfrifydd Grŵp Ysgolion)  (ynghlwm)

Dogfennau ychwanegol:

8.

GRANTIAU YSGOLION 2020-21 pdf eicon PDF 294 KB

Adroddiad gan Kathy Bell (Cyfrifydd Grŵp Ysgolion)  (ynghlwm)

 

Dogfennau ychwanegol:

9.

MATERION ARIANNOL COVID-19

Adroddiad llafar ar:-

·         Wariant ychwanegol

·         Lleihad incwm

·         Arall

10.

STRATEGAETH DDIGIDOL YSGOLION GWYNEDD pdf eicon PDF 453 KB

Adroddiad gan Gwern ap Rhisiart (Swyddog Addysg Ardal Dwyfor/Meirionnydd) a Huw Ynyr (Pennaeth Cynorthwyol - TG)  (ynghlwm).

11.

CYLLID ANGHENION DYSGU YCHWANEGOL pdf eicon PDF 460 KB

Adroddiad gan Ffion E.Ellis (Pennaeth Cynorthwyol Anghenion Addysg Arbennig a Chynhwysiad)  (ynghlwm).

12.

DYDDIADAU CYFARFODYDD Y FLWYDDYN ACADEMAIDD 2020-21