Rhaglen

Lleoliad: Y Ganolfan, Porthmadog, Gwynedd. LL49 9LU. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Sion Owen 

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

3.

MATERION BRYS

I ystyried unrhyw faterion sydd yn faterion brys yn nhyb y cadeirydd.

4.

COFNODION pdf eicon PDF 92 KB

I derbyn cofnodion y cyfarfod diwethaf a gynhaliwyd ar 30 Tachwedd 2018

5.

ADRODDIAD GAN NETWORK RAIL

I dderbyn adroddiad gan Sam Hadley, Network Rail.

6.

ADRODDIAD GAN TRAFNIDIAETH CYMRU.

I dderbyn adroddiad gan, Lowri Joyce Trafnidiaeth Cymru

7.

ADRODDIAD HEDDLU TRAFNIDIAETH BRYDEINIG

I dderbyn adroddiad gan gynrychiolydd o’r Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig.

8.

CWESTIYNAU FFURFIOL pdf eicon PDF 741 KB

I dderbyn ymateb i’r cwestiynnau sydd wedi eu cynnwys yma a dderbyniwyd ers y cyfarfod diwethaf.