Rhaglen

Lleoliad: Ystafell Gwyrfai - Pencadlys Caernarfon. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Lowri Haf Evans  01286 679878

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb

 

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

I dderbyn unrhyw ddatganiad o fuddiant personol

 

3.

MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

 

4.

CAIS AM DRWYDDED EIDDO pdf eicon PDF 106 KB

YR HWB, YSGUBOR ISAF, LON Y CARIADON, Y BALA

 

I ystyried y cais uchod

5.

CAIS AM DRWYDDED EIDDO pdf eicon PDF 109 KB

YR HEN GWRT, CAERNARFON

 

I ystyried y cais uchod