Rhaglen

Lleoliad: Siambr Dafydd Orwig, Swyddfa'r Cyngor, Caernarfon, Gwynedd. LL55 1SH. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Lowri Haf Evans  01286 679878

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb

 

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

I dderbyn unrhyw ddatganiad o fuddiant personol

 

3.

MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

 

4.

CAIS AM DRWYDDED EIDDO pdf eicon PDF 94 KB

Rheilffordd Ffestiniog, Ffordd Santes Helen, Caernarfon, LL55 2PF

 

I ystyried y cais

5.

CAIS AM DRWYDDED EIDDO pdf eicon PDF 91 KB

Sustainable Weigh, 13 Y Maes, Caernarfon, LL55 2NF

 

I ystyried y cais

 

6.

CAIS AM DRWYDDED EIDDO pdf eicon PDF 106 KB

The Sandbar Restaurant, The Warren, Lôn Port Morgan, Abersoch LL53 7AA

 

I ystyried y cais