Rhaglen

Lleoliad: Siambr Hywel Dda, Swyddfa'r Cyngor, Caernarfon LL55 1SH

Cyswllt: Eirian Roberts  01286 679018

Gweddarllediad: Gwylio'r gweddarllediad

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

Derbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb.

Dogfennau ychwanegol:

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

Derbyn unrhyw ddatganiadau o fuddiant personol.

Dogfennau ychwanegol:

3.

MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y Cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

Dogfennau ychwanegol:

4.

COFNODION pdf eicon PDF 90 KB

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid llofnodi cofnodion y cyfarfod blaenorol o’r pwyllgor hwn a gynhaliwyd ar 23 Ionawr, 2020 fel rhai cywir  (ynghlwm).

Dogfennau ychwanegol:

5.

ADRODDIAD AR DDEILLIANNAU 2019 AC ADRODDIAD BLYNYDDOL ADDYSG 2018-19 pdf eicon PDF 42 KB

Aelod Cabinet – Y Cynghorydd Cemlyn Williams

 

Ystyried adroddiad ar yr uchod  (ynghlwm).

 

*10.30yb – 11.30yb

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

CLUDIANT ADDYSG pdf eicon PDF 50 KB

Aelod Cabinet – Y Cynghorydd Cemlyn Williams

 

Ystyried adroddiad ar yr uchod  (ynghlwm).

 

*11.30yb – 12.15yp

 

Dogfennau ychwanegol:

7.

ADRODDIAD YMCHWILIAD CRAFFU I EFFAITH DATBLYGIADAU ADEILADAU NEWYDD AR ANSAWDD ADDYSG pdf eicon PDF 26 KB

Aelod Cabinet – Y Cynghorydd Cemlyn Williams

 

Ystyried adroddiad terfynol drafft yr Ymchwiliad Craffu  (ynghlwm)

 

*12.15yp – 12.45yp

 

 

Cynhelir sesiwn anffurfiol ar gyfer yr aelodau ar derfyn y cyfarfod.

 

Dogfennau ychwanegol: