Rhaglen

Lleoliad: Siambr Hywel Dda, Swyddfa'r Cyngor, Caernarfon LL55 1SH

Cyswllt: Eirian Roberts  01286 679018

Gweddarllediad: Gwylio'r gweddarllediad

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

Derbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb.

Dogfennau ychwanegol:

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

Derbyn unrhyw ddatganiadau o fuddiant personol.

Dogfennau ychwanegol:

3.

MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y Cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

Dogfennau ychwanegol:

4.

COFNODION pdf eicon PDF 71 KB

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid llofnodi cofnodion y cyfarfod blaenorol o’r pwyllgor hwn a gynhaliwyd ar 10 Hydref, 2019 fel rhai cywir  (ynghlwm).

Dogfennau ychwanegol:

5.

ADOLYGIAD HAFAN A HARBWR PWLLHELI pdf eicon PDF 105 KB

Aelod Cabinet – Y Cynghorydd Gareth Thomas

 

Ystyried adroddiad ar yr uchod  (ynghlwm)

 

*10.30yb – 11.30yb

Dogfennau ychwanegol:

6.

CEFNOGI BUSNESAU GWYNEDD I YMATEB I BREXIT pdf eicon PDF 70 KB

Aelod Cabinet – Y Cynghorydd Gareth Thomas

 

Ystyried adroddiad ar yr uchod  (ynghlwm)

 

*11.30yb – 12.15yp

 

Dogfennau ychwanegol:

7.

ARBEDION 2020/21 - ADRAN ADDYSG AC YSGOLION AC ADRAN ECONOMI A CHYMUNED pdf eicon PDF 73 KB

Aelodau Cabinet – Y Cynghorwyr Gareth Thomas a Cemlyn Williams

 

Ystyried adroddiad ar yr uchod  (ynghlwm)

 

*12.15yp – 1yp

 

 

*TORIAD AM GINIO – 1yp – 1.45yp

 

Dogfennau ychwanegol:

8.

AMLINELLIAD O'R CYNLLUN TRAC YNG NGWYNEDD pdf eicon PDF 70 KB

Aelod Cabinet – Y Cynghorydd Cemlyn Williams

 

Ystyried adroddiad ar yr uchod  (ynghlwm)

 

*1.45yp – 2.30yp

 

Dogfennau ychwanegol:

9.

DIWEDDARIAD GWASANAETH ANGHENION DYSGU YCHWANEGOL A CHYNHWYSIAD GWYNEDD A MON pdf eicon PDF 59 KB

Aelod Cabinet – Y Cynghorydd Cemlyn Williams

 

Ystyried adroddiad ar yr uchod  (ynghlwm)

 

*2.30yp – 3.15yp

 

 

 

*amcangyfrif o’r amseroedd

 

 

 

Cynhelir sesiwn anffurfiol ar gyfer yr aelodau ar derfyn y cyfarfod.

 

Dogfennau ychwanegol: