Rhaglen

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Lowri Haf Evans  01286 679 878

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb

 

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

I dderbyn unrhyw ddatganiad o fuddiant personol

 

3.

MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

 

4.

COFNODION pdf eicon PDF 207 KB

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid llofnodi cofnodion cyfarfod o’r pwyllgor hwn a gynhaliwyd 7 Mehefin 2021 fel rhai cywir  

 

5.

COFNODION IS BWYLLGORAU TRWYDDEDU CANOLOG pdf eicon PDF 254 KB

Derbyn, er gwybodaeth, gofnodion yr Is bwyllgorau Trwyddedu Canolog a gynhaliwyd ar y dyddiadau canlynol:

 

06 Gorffennaf 2021

 

16 Mehefin 2021

 

07 Mehefin 2021

 

20 Mai 2021

 

 

Dogfennau ychwanegol: