Pori cyfarfodydd

Mae'r dudalen yma'n rhestru cyfarfodydd y Pwyllgor Craffu Gwasanaethau.

Cyfarfodydd

Gwybodaeth ynghylch Pwyllgor Craffu Gwasanaethau

Mae’r pwyllgor hwn yn cynnwys 18 Cynghorydd a 5 aelod cyfetholedig. Mae’r aelodau’n cadw trosolwg, yn cynnal ymchwiliadau  ac yn cyfarfod yn gyhoeddus o leiaf 5 gwaith y flwyddyn er mwyn craffu ar y meysydd canlynol:

 

·      Pobl Hŷn

·      Oedolion

·      Teuluoedd

·      Plant a Phobl Ifanc

·      Addysg

·      Llwybr i gyflogaeth

·      Iechyd.