Pori cyfarfodydd

Mae'r dudalen yma'n rhestru cyfarfodydd y Pwyllgor Cynllunio.

Cyfarfodydd

Gwybodaeth ynghylch Pwyllgor Cynllunio

Mae'r pwyllgor hwn sy'n cynnwys 15 Cynghorydd yn ymgymryd â'r gwaith lled-gyfreithiol o benderfynu ar geisiadau cynllunio a datblygu yng Ngwynedd (delir â ceisiadau o fewn Parc Cenedlaethol Eryri gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri).

 

Mae gan y cyhoedd hawl i siarad mewn Pwyllgor Cynllunio, ceir mwy o wybodaeth yma