Pori cyfarfodydd

Mae'r dudalen yma'n rhestru cyfarfodydd y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd.

Cyfarfodydd

Gwybodaeth ynghylch Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

Mae’r pwyllgor yn cynnwys 15 Cynghorydd sy’n gyfrifol am adolygu’r adnoddau sydd ar gael i’r Cyngor weithredu ei swyddogaethau democrataidd yn effeithiol.