Pori cyfarfodydd

Mae'r dudalen yma'n rhestru cyfarfodydd y Pwyllgor Craffu Corfforaethol.

Cyfarfodydd

Gwybodaeth ynghylch Pwyllgor Craffu Corfforaethol

Mae’r pwyllgor hwn yn cynnwys 18 Cynghorydd. Mae’r aelodau’n cadw trosolwg, yn cynnal ymchwiliadau  ac yn cyfarfod yn gyhoeddus o leiaf 5 gwaith y flwyddyn er mwyn craffu ar y meysydd canlynol:

 

·      Strategaeth Gorfforaethol

·      Partneriaethau

·      Ymgysylltu

·      Trawsnewid Busnes

·      Effeithlonrwydd Gwasanaethau

·      Cytundeb Canlyniadau

·      Gweithlu

·      Gofal Cwsmer

·      Hawl galw i mewn materion Pwyllgor Archwilio.