Pori cyfarfodydd

Mae'r dudalen yma'n rhestru cyfarfodydd y Pwyllgor Safonau.

Cyfarfodydd

Gwybodaeth ynghylch Pwyllgor Safonau

Mae'r pwyllgor hwn yn cynnwys 3 cynghorydd, 5 aelod annibynnol ac 1 aelod o gyngor cymuned. Sicrhau y gwarchodir safonau ymddygiad o fewn y cyngor a phriodoldeb yn holl drafodion y Cyngor yw swyddogaeth y pwyllgor hwn.

 

Gwybodaeth bellach am y Pwyllgor