Agenda item

Cyflwyno, er gwybodaeth, cofnodion yr Is Bwyllgor Trwyddedu Cyffredinol a gynhaliwyd ar y dyddiau canlynol:

 

1.            26-01-2021

2.            08-12-2020

3.            22-10-2020

4.            06-10-2020

5.            09-07-2020

6.            09-03-2020

7.            12-02-2020

8.            18-12-2019

9.            21-11-2019

Cofnod:

Derbyniwyd, er gwybodaeth gofnodion yr Is bwyllgorau a gynhaliwyd

 

26-01-2021, 08-12-2020, 22-10-2020, 06-10-2020, 09-07-2020, 09-03-2020

12-02-2020, 18-12-2019 a 21-11-2019

 

 

Dogfennau ategol: