Events Calendar
27 Rhagfyr 2021 DYDD LLUN


28 Rhagfyr 2021 DYDD MAWRTH


29 Rhagfyr 2021 DYDD MERCHER


30 Rhagfyr 2021 DYDD IAU


31 Rhagfyr 2021 DYDD GWENER


1 Ionawr 2022 DYDD SADWRN


2 Ionawr 2022 DYDD SUL


3 Ionawr 2022 DYDD LLUN


4 Ionawr 2022 DYDD MAWRTH


5 Ionawr 2022 DYDD MERCHER


6 Ionawr 2022 DYDD IAU


7 Ionawr 2022 DYDD GWENER


8 Ionawr 2022 DYDD SADWRN


9 Ionawr 2022 DYDD SUL


10 Ionawr 2022 DYDD LLUN
10.00 y.b.

Pwyllgor Cynllunio - Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting

11 Ionawr 2022 DYDD MAWRTH


12 Ionawr 2022 DYDD MERCHER


13 Ionawr 2022 DYDD IAU
10.30 y.b. - 12.30 y.h.

Pwyllgor Craffu Cymunedau - Zoom

14 Ionawr 2022 DYDD GWENER
1.00 y.h.

Cyd-Bwyllgor Corfforedig Rhanbarth y Gogledd - Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting

15 Ionawr 2022 DYDD SADWRN


16 Ionawr 2022 DYDD SUL


17 Ionawr 2022 DYDD LLUN
2.00 y.h.

Pwyllgor Pensiynau - Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting

18 Ionawr 2022 DYDD MAWRTH
1.00 y.h.

Y Cabinet - Cyfarfod Rhithiol

19 Ionawr 2022 DYDD MERCHER


20 Ionawr 2022 DYDD IAU


21 Ionawr 2022 DYDD GWENER
10.00 y.b.

WEDI EI OHIRIO - Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y Cyd - Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting

22 Ionawr 2022 DYDD SADWRN


23 Ionawr 2022 DYDD SUL


24 Ionawr 2022 DYDD LLUN


25 Ionawr 2022 DYDD MAWRTH
1.00 y.h. - 4.00 y.h.

Pwyllgor Iaith - Zoom - I gael mynediad cyhoeddus i’r cyfarfod, cysylltwch â ni.

26 Ionawr 2022 DYDD MERCHER


27 Ionawr 2022 DYDD IAU


28 Ionawr 2022 DYDD GWENER
1.30 y.h.

Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru - Virtual Meeting - Zoom

3.00 y.h.

Cyd-Bwyllgor Corfforedig Rhanbarth y Gogledd - Cyfarfod Rhithiol

29 Ionawr 2022 DYDD SADWRN


30 Ionawr 2022 DYDD SUL


31 Ionawr 2022 DYDD LLUN
10.00 y.b.

Pwyllgor Cynllunio - Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting

1 Chwefror 2022 DYDD MAWRTH
2.00 y.h. - 4.00 y.h.

CYSAG - Cyfarfod Rhithiol Zoom

2 Chwefror 2022 DYDD MERCHER
2.00 y.h.

WEDI EI OHIRIO - Is-Bwyllgor Trwyddedu Cyffredinol - Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting

3 Chwefror 2022 DYDD IAU
10.30 y.b. - 1.30 y.h.

Pwyllgor Craffu Gofal - Yn Rhithiol - Zoom

4 Chwefror 2022 DYDD GWENER
10.00 y.b.

Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y Cyd - Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting

10.00 y.b. - 12.00 y.h.

Is-Fwrdd Cyflawni Trafnidiaeth - Zoom

5 Chwefror 2022 DYDD SADWRN


6 Chwefror 2022 DYDD SUL