Events Calendar
31 Hydref 2022 DYDD LLUN


1 Tachwedd 2022 DYDD MAWRTH


2 Tachwedd 2022 DYDD MERCHER


3 Tachwedd 2022 DYDD IAU


4 Tachwedd 2022 DYDD GWENER


5 Tachwedd 2022 DYDD SADWRN


6 Tachwedd 2022 DYDD SUL


7 Tachwedd 2022 DYDD LLUN
1.00 y.h.

Pwyllgor Cynllunio - Hybrid - Siambr Dafydd Orwig, Swyddfeydd y Cyngor, Caernarfon LL55 1SH

8 Tachwedd 2022 DYDD MAWRTH
10.00 y.b.

Is-Bwyllgor Trwyddedu Cyffredinol - Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting

2.00 y.h.

Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr Abermaw - Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting

9 Tachwedd 2022 DYDD MERCHER


10 Tachwedd 2022 DYDD IAU
10.30 y.b.

Pwyllgor Craffu Gofal - Siambr Hywel Dda, Swyddfa'r Cyngor, Caernarfon LL55 1SH / Zoom

11 Tachwedd 2022 DYDD GWENER


12 Tachwedd 2022 DYDD SADWRN


13 Tachwedd 2022 DYDD SUL


14 Tachwedd 2022 DYDD LLUN
1.30 y.h. - 3.15 y.h.

Cyd-Bwyllgor Ymgynghorol Lleol - Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting

2.00 y.h.

Is-Bwyllgor Trwyddedu Cyffredinol - Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting

15 Tachwedd 2022 DYDD MAWRTH
1.00 y.h.

Pwyllgor Gwasanaethau Democratiaeth - Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting

16 Tachwedd 2022 DYDD MERCHER


17 Tachwedd 2022 DYDD IAU
10.00 y.b.

Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio - Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting

18 Tachwedd 2022 DYDD GWENER
10.30 y.b.

Pwyllgor Cyswllt Rheiffordd Arfordir y Cambrian - Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting

19 Tachwedd 2022 DYDD SADWRN


20 Tachwedd 2022 DYDD SUL


21 Tachwedd 2022 DYDD LLUN
10.30 y.b. - 12.30 y.h.

Pwyllgor Safonau - Cyfarfod Rhithiol - Zoom

2.00 y.h.

Pwyllgor Pensiynau - Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting

22 Tachwedd 2022 DYDD MAWRTH
1.00 y.h.

Y Cabinet - Aml-Leoliad - Siambr Hywel Dda, Swyddfa'r Cyngor, Caernarfon LL55 1SH ac ar Zoom

23 Tachwedd 2022 DYDD MERCHER
10.30 y.b. - 11.20 y.b.

Cyd-Bwyllgor GwE - Virtual Meeting - Zoom

2.00 y.h.

Is-Bwyllgor Trwyddedu Cyffredinol - Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting

2.45 y.h.

Is-Bwyllgor Trwyddedu Canolog - Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting

24 Tachwedd 2022 DYDD IAU
10.00 y.b.

Cyfarfod Blynyddol Cronfa Bensiwn Gwynedd rhwng Aelodau Pwyllgor Pensiynau Cyngor Gwynedd a Chynrychiolwyr y Cyflogwyr a’r Undebau - Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting

25 Tachwedd 2022 DYDD GWENER


26 Tachwedd 2022 DYDD SADWRN


27 Tachwedd 2022 DYDD SUL


28 Tachwedd 2022 DYDD LLUN
1.00 y.h.

Pwyllgor Cynllunio - Hybrid - Siambr Dafydd Orwig, Swyddfeydd y Cyngor, Caernarfon LL55 1SH

29 Tachwedd 2022 DYDD MAWRTH
3.30 y.h.

CYSAG - Yn Rhithiol Drwy Zoom

30 Tachwedd 2022 DYDD MERCHER
10.00 y.b. - 11.30 y.b.

Fforwm Ardal Gwyrfai - Cyfarfod Rhithiol

4.00 y.h.

Panel Grantiau Cronfa Datblygu Cynaliadwy - Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting

1 Rhagfyr 2022 DYDD IAU
1.00 y.h. - 4.00 y.h.

Y Cyngor - Cyfarfod Aml-leoliad - Siambr Dafydd Orwig, Swyddfa'r Cyngor, Caernarfon / Rhithiol ar Zoom

2 Rhagfyr 2022 DYDD GWENER
10.00 y.b.

WEDI EI GANSLO - Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y Cyd - Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting

3 Rhagfyr 2022 DYDD SADWRN


4 Rhagfyr 2022 DYDD SUL