Events Calendar
30 Hydref 2023 DYDD LLUN


31 Hydref 2023 DYDD MAWRTH


1 Tachwedd 2023 DYDD MERCHER


2 Tachwedd 2023 DYDD IAU


3 Tachwedd 2023 DYDD GWENER


4 Tachwedd 2023 DYDD SADWRN


5 Tachwedd 2023 DYDD SUL


6 Tachwedd 2023 DYDD LLUN
10.00 y.b.

Pwyllgor Safonau - Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting

7 Tachwedd 2023 DYDD MAWRTH
10.30 y.b. - 11.00 y.b.

Pwyllgor Penodi Prif Swyddogion - Siambr Hywel Dda, Swyddfeydd y Cyngor Caernarfon ac yn rhithiol drwy Zoom

1.00 y.h.

Y Cabinet - Hybrid - Siambr Dafydd Orwig, Swyddfeydd y Cyngor, Caernarfon LL55 1SH

8 Tachwedd 2023 DYDD MERCHER


9 Tachwedd 2023 DYDD IAU
10.30 y.b.

Pwyllgor Craffu Addysg ac Economi - Siambr Hywel Dda, Swyddfeydd y Cyngor Caernarfon ac yn rhithiol drwy Zoom

10 Tachwedd 2023 DYDD GWENER


11 Tachwedd 2023 DYDD SADWRN


12 Tachwedd 2023 DYDD SUL


13 Tachwedd 2023 DYDD LLUN


14 Tachwedd 2023 DYDD MAWRTH
1.00 y.h.

Pwyllgor Gwasanaethau Democratiaeth - Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting

15 Tachwedd 2023 DYDD MERCHER


16 Tachwedd 2023 DYDD IAU


17 Tachwedd 2023 DYDD GWENER
9.00 y.b.

Pwyllgor Apelau Cyflogaeth - Siambr Hywel Dda, Swyddfeydd y Cyngor Caernarfon ac yn rhithiol drwy Zoom

10.00 y.b.

Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru - Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting

18 Tachwedd 2023 DYDD SADWRN


19 Tachwedd 2023 DYDD SUL


20 Tachwedd 2023 DYDD LLUN
1.00 y.h.

Pwyllgor Cynllunio - Hybrid - Siambr Dafydd Orwig, Swyddfeydd y Cyngor, Caernarfon LL55 1SH

21 Tachwedd 2023 DYDD MAWRTH
1.00 y.h.

Fforwm Ardal Meirionnydd

3.30 y.h. - 4.35 y.h.

CYSAG - Cyfarfod Rhithiol - Zoom

22 Tachwedd 2023 DYDD MERCHER
4.00 y.h. - 6.00 y.h.

Cyd-Bwyllgor Ymgynghorol A.H.N.E Llŷn - Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting

23 Tachwedd 2023 DYDD IAU
10.30 y.b.

Pwyllgor Craffu Gofal - Siambr Hywel Dda, Swyddfeydd y Cyngor Caernarfon ac yn rhithiol drwy Zoom

2.00 y.h.

Pwyllgor Craffu Gofal - Sesiwn Anffurfiol - Siambr Hywel Dda, Swyddfa'r Cyngor, Caernarfon

24 Tachwedd 2023 DYDD GWENER
2.00 y.h.

Cyd-Bwyllgor Corfforedig Rhanbarth y Gogledd - Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting

25 Tachwedd 2023 DYDD SADWRN


26 Tachwedd 2023 DYDD SUL


27 Tachwedd 2023 DYDD LLUN
10.00 y.b.

Pwyllgor Pensiynau - Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting

28 Tachwedd 2023 DYDD MAWRTH
10.00 y.b.

Cyfarfod Blynyddol Cronfa Bensiwn Gwynedd rhwng Aelodau Pwyllgor Pensiynau Cyngor Gwynedd a Chynrychiolwyr y Cyflogwyr a’r Undebau - Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting

1.00 y.h.

Y Cabinet - Hybrid - Siambr Dafydd Orwig, Swyddfeydd y Cyngor, Caernarfon LL55 1SH

29 Tachwedd 2023 DYDD MERCHER
10.00 y.b.

Pwyllgor Penodi Prif Swyddogion - Siambr Hywel Dda, Swyddfeydd y Cyngor Caernarfon ac yn rhithiol drwy Zoom

30 Tachwedd 2023 DYDD IAU
10.30 y.b.

Pwyllgor Craffu Cymunedau - Hybrid - Siambr Dafydd Orwig, Swyddfeydd y Cyngor, Caernarfon LL55 1SH

3.00 y.h.

Pwyllgor Craffu Cymunedau - Sesiwn Anffurfiol / Gweithdy Blynyddol - Siambr Hywel Dda, Swyddfeydd y Cyngor Caernarfon ac yn rhithiol drwy Zoom

1 Rhagfyr 2023 DYDD GWENER
10.30 y.b.

Pwyllgor Cyswllt Rheilffordd Arfordir y Cambrian - Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting

2 Rhagfyr 2023 DYDD SADWRN


3 Rhagfyr 2023 DYDD SUL