Events Calendar
29 Awst 2022 DYDD LLUN


30 Awst 2022 DYDD MAWRTH


31 Awst 2022 DYDD MERCHER


1 Medi 2022 DYDD IAU


2 Medi 2022 DYDD GWENER


3 Medi 2022 DYDD SADWRN


4 Medi 2022 DYDD SUL


5 Medi 2022 DYDD LLUN
1.00 y.h.

Pwyllgor Cynllunio - Hybrid - Siambr Dafydd Orwig, Swyddfeydd y Cyngor, Caernarfon LL55 1SH

6 Medi 2022 DYDD MAWRTH


7 Medi 2022 DYDD MERCHER


8 Medi 2022 DYDD IAU
10.00 y.b.

Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio - Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting

9 Medi 2022 DYDD GWENER


10 Medi 2022 DYDD SADWRN


11 Medi 2022 DYDD SUL


12 Medi 2022 DYDD LLUN
2.00 y.h.

WEDI EI OHIRIO - Pwyllgor Pensiynau - Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting

13 Medi 2022 DYDD MAWRTH
1.00 y.h.

WEDI EI GANSLO - Y Cabinet - Cyfarfod Aml Leoliad - Siambr Hywel Dda, Swyddfa'r Cyngor, Caernarfon LL55 1SH ac ar Zoom

14 Medi 2022 DYDD MERCHER


15 Medi 2022 DYDD IAU
9.00 y.b.

Pwyllgor Apelau Cyflogaeth - Siambr Hywel Dda - Swyddfeydd y Cyngor, Caernarfon

16 Medi 2022 DYDD GWENER


17 Medi 2022 DYDD SADWRN


18 Medi 2022 DYDD SUL


19 Medi 2022 DYDD LLUN


20 Medi 2022 DYDD MAWRTH


21 Medi 2022 DYDD MERCHER


22 Medi 2022 DYDD IAU


23 Medi 2022 DYDD GWENER
10.00 y.b.

WEDI EI GANSLO - Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y Cyd - Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting

24 Medi 2022 DYDD SADWRN


25 Medi 2022 DYDD SUL


26 Medi 2022 DYDD LLUN
1.00 y.h.

Pwyllgor Cynllunio - Hybrid - Siambr Dafydd Orwig, Swyddfeydd y Cyngor, Caernarfon LL55 1SH

27 Medi 2022 DYDD MAWRTH
1.00 y.h.

NEWYDD - Y Cabinet - Cyfarfod Aml-Leoliad - Siambr Hywel Dda , Swyddfa'r Cyngor, Caernarfon LL55 1SH ac ar Zoom

4.00 y.h.

Panel Grantiau Cronfa Datblygu Cynaliadwy - Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting

28 Medi 2022 DYDD MERCHER
10.30 y.b.

Pwyllgor Craffu Cymunedau - Siambr Hywel Dda - Swyddfeydd y Cyngor, Caernarfon

3.00 y.h.

Pwyllgor Craffu Cymunedau - Sesiwn Anffurfiol / Gweithdy Blynyddol - Hybrid - Siambr Dafydd Orwig, Swyddfeydd y Cyngor, Caernarfon LL55 1SH

29 Medi 2022 DYDD IAU
10.30 y.b.

Pwyllgor Craffu Gofal - Siambr Hywel Dda, Swyddfa'r Cyngor, Caernarfon LL55 1SH / Zoom

30 Medi 2022 DYDD GWENER
2.30 y.h.

Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru - Cyfarfod Rhithiol- Zoom

1 Hydref 2022 DYDD SADWRN


2 Hydref 2022 DYDD SUL