Penderfyniadau swyddogion

Defnyddiwch y dewisiadau chwilio ar waelod y dudalen er mwyn canfod gwybodaeth am benderfyniadau sydd wedi eu gwneud gan Swyddogion y Cyngor.

Fel arall gallwch fynd i dudalen Penderfyniadau'r Cabinet, Pwyllgorau ayyb am wybodaeth ar benderfyniadau sydd wedi eu gwneud gan y cyrff perthnasol yn y Cyngor.

Officer decisions

Dim penderfyniadau'n cyfateb