Yn bresennol

Presenoldeb Dyfrig L. Siencyn

Ystadegau mynychu Dyfrig L. Siencyn
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:18
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 15   83%
Derbyniwyd ymddiheuriad:3   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):3   17%
Yn bresennol:1

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau ystadegau cyfarfod eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Dyfrig L. Siencyn
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
21/06/2019 Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru ,21/06/2019 Mynychwyd
28/06/2019 Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru ,28/06/2019 Mynychwyd
26/07/2019 Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru ,26/07/2019 Mynychwyd
06/09/2019 Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru ,06/09/2019 Mynychwyd
20/09/2019 Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru ,20/09/2019 Mynychwyd
18/10/2019 Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru ,18/10/2019 Mynychwyd
15/11/2019 Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru ,15/11/2019 Disgwyliedig
08/07/2019 Fforwm Ardal Meirionnydd ,08/07/2019 Derbyniwyd ymddiheuriad
07/10/2019 Fforwm Ardal Meirionnydd ,07/10/2019 Disgwyliedig
24/10/2019 Fforwm Craffu ,24/10/2019 Yn bresennol
27/06/2019 Pwyllgor Penodi Prif Swyddogion ,27/06/2019 Derbyniwyd ymddiheuriad
19/07/2019 Pwyllgor Penodi Prif Swyddogion ,19/07/2019 Mynychwyd
04/06/2019 Y Cabinet ,04/06/2019 Mynychwyd
25/06/2019 Y Cabinet ,25/06/2019 Mynychwyd
16/07/2019 Y Cabinet ,16/07/2019 Mynychwyd
23/07/2019 Y Cabinet ,23/07/2019 Mynychwyd
17/09/2019 Y Cabinet ,17/09/2019 Derbyniwyd ymddiheuriad
15/10/2019 Y Cabinet ,15/10/2019 Mynychwyd
05/11/2019 Y Cabinet ,05/11/2019 Mynychwyd
18/07/2019 Y Cyngor ,18/07/2019 Mynychwyd
03/10/2019 Y Cyngor ,03/10/2019 Mynychwyd