Yn bresennol

Presenoldeb Gareth Thomas

Ystadegau mynychu Gareth Thomas
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:12
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 8   67%
Derbyniwyd ymddiheuriad:4   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):4   33%
Yn bresennol:1
Gwahoddiadau a dderbynwyd:1
Gwahoddiadau wedi'u derbyn:1   100% o wahoddiadau

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau ystadegau cyfarfod eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Gareth Thomas
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
16/12/2019 Fforwm Ardal Meirionnydd ,16/12/2019 Derbyniwyd ymddiheuriad
17/02/2020 Fforwm Ardal Meirionnydd ,17/02/2020 Derbyniwyd ymddiheuriad
13/01/2020 Pwyllgor Cynllunio ,13/01/2020 Disgwyliedig
11/03/2020 Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr Porthmadog ,11/03/2020 Yn bresennol
17/12/2019 Y Cabinet ,17/12/2019 Mynychwyd
21/01/2020 Y Cabinet ,21/01/2020 Mynychwyd
28/01/2020 Y Cabinet ,28/01/2020 Derbyniwyd ymddiheuriad
18/02/2020 Y Cabinet ,18/02/2020 Mynychwyd
10/03/2020 Y Cabinet ,10/03/2020 Mynychwyd
28/04/2020 Y Cabinet ,28/04/2020 Mynychwyd
19/05/2020 Y Cabinet ,19/05/2020 Mynychwyd
26/05/2020 Y Cabinet ,26/05/2020 Mynychwyd
19/12/2019 Y Cyngor ,19/12/2019 Derbyniwyd ymddiheuriad
05/03/2020 Y Cyngor ,05/03/2020 Mynychwyd