Yn bresennol

Presenoldeb Gareth Thomas

Ystadegau mynychu Gareth Thomas
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:8
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 6   75%
Derbyniwyd ymddiheuriad:2   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):2   25%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau ystadegau cyfarfod eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Gareth Thomas
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
16/07/2020 Pwyllgor Cynllunio ,16/07/2020 Mynychwyd
28/04/2020 Y Cabinet ,28/04/2020 Mynychwyd
19/05/2020 Y Cabinet ,19/05/2020 Mynychwyd
26/05/2020 Y Cabinet ,26/05/2020 Mynychwyd
16/06/2020 Y Cabinet ,16/06/2020 Derbyniwyd ymddiheuriad
04/08/2020 Y Cabinet ,04/08/2020 Derbyniwyd ymddiheuriad
08/09/2020 Y Cabinet ,08/09/2020 Mynychwyd
15/09/2020 Y Cabinet ,15/09/2020 Mynychwyd