Yn bresennol

Presenoldeb Peredur Jenkins

Ystadegau mynychu Peredur Jenkins
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:11
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 9   82%
Derbyniwyd ymddiheuriad:2   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):2   18%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau ystadegau cyfarfod eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Peredur Jenkins
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
30/11/2020 Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ,30/11/2020 Mynychwyd
11/02/2021 Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ,11/02/2021 Mynychwyd
11/02/2021 Pwyllgor Penodi Prif Swyddogion ,11/02/2021 Mynychwyd
19/03/2021 Pwyllgor Penodi Prif Swyddogion ,19/03/2021 Mynychwyd
16/04/2021 Pwyllgor Penodi Prif Swyddogion ,16/04/2021 Mynychwyd
21/01/2021 Pwyllgor Pensiynau ,21/01/2021 Mynychwyd
25/03/2021 Pwyllgor Pensiynau ,25/03/2021 Derbyniwyd ymddiheuriad
03/12/2020 Y Cyngor ,03/12/2020 Mynychwyd
04/03/2021 Y Cyngor ,04/03/2021 Mynychwyd
23/04/2021 Y Cyngor ,23/04/2021 Mynychwyd
13/05/2021 Y Cyngor ,13/05/2021 Derbyniwyd ymddiheuriad