Yn bresennol

Presenoldeb Dilwyn Morgan

Ystadegau mynychu Dilwyn Morgan
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:9
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 4   44%
Derbyniwyd ymddiheuriad:5   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):5   56%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau ystadegau cyfarfod eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Dilwyn Morgan
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
08/07/2019 Fforwm Ardal Meirionnydd ,08/07/2019 Derbyniwyd ymddiheuriad
07/10/2019 Fforwm Ardal Meirionnydd ,07/10/2019 Disgwyliedig
20/06/2019 Is-Bwyllgor Trwyddedu Canolog ,20/06/2019 Disgwyliedig
20/09/2019 Is-Bwyllgor Trwyddedu Canolog ,20/09/2019 Disgwyliedig
04/06/2019 Y Cabinet ,04/06/2019 Mynychwyd
25/06/2019 Y Cabinet ,25/06/2019 Mynychwyd
16/07/2019 Y Cabinet ,16/07/2019 Derbyniwyd ymddiheuriad
23/07/2019 Y Cabinet ,23/07/2019 Derbyniwyd ymddiheuriad
17/09/2019 Y Cabinet ,17/09/2019 Mynychwyd
15/10/2019 Y Cabinet ,15/10/2019 Derbyniwyd ymddiheuriad
05/11/2019 Y Cabinet ,05/11/2019 Disgwyliedig
18/07/2019 Y Cyngor ,18/07/2019 Derbyniwyd ymddiheuriad
03/10/2019 Y Cyngor ,03/10/2019 Mynychwyd