Yn bresennol

Presenoldeb Annwen Daniels

Ystadegau mynychu Annwen Daniels
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:6
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 5   83%
Derbyniwyd ymddiheuriad:1   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):1   17%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau ystadegau cyfarfod eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Annwen Daniels
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
06/02/2020 Cyfarfod Anffurfiol Pwyllgor Craffu Cymunedau ,06/02/2020 Mynychwyd
16/12/2019 Fforwm Ardal Meirionnydd ,16/12/2019 Derbyniwyd ymddiheuriad
17/02/2020 Fforwm Ardal Meirionnydd ,17/02/2020 Mynychwyd
30/01/2020 Pwyllgor Craffu Gofal ,30/01/2020 Mynychwyd
04/06/2020 Pwyllgor Craffu Gofal ,04/06/2020 Disgwyliedig
30/01/2020 Pwyllgor Craffu Gofal - Sesiwn Anffurfiol ,30/01/2020 Disgwyliedig
19/12/2019 Y Cyngor ,19/12/2019 Mynychwyd
05/03/2020 Y Cyngor ,05/03/2020 Mynychwyd