Yn bresennol

Presenoldeb Sion W. Jones

Ystadegau mynychu Sion W. Jones
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:10
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 3   30%
Derbyniwyd ymddiheuriad:3   43% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):7   70%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau ystadegau cyfarfod eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Sion W. Jones
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
19/06/2019 Fforwm Ardal Gwyrfai ,19/06/2019 Absennol
16/09/2019 Fforwm Ardal Gwyrfai ,16/09/2019 Absennol
13/06/2019 Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ,13/06/2019 Absennol
29/07/2019 Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ,29/07/2019 Absennol
13/09/2019 Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ,13/09/2019 Disgwyliedig
17/10/2019 Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ,17/10/2019 Mynychwyd
03/06/2019 Pwyllgor Trwyddedu Canolog ,03/06/2019 Derbyniwyd ymddiheuriad
03/06/2019 Pwyllgor Trwyddedu Cyffredinol ,03/06/2019 Derbyniwyd ymddiheuriad
02/05/2019 Y Cyngor ,02/05/2019 Mynychwyd
18/07/2019 Y Cyngor ,18/07/2019 Derbyniwyd ymddiheuriad
03/10/2019 Y Cyngor ,03/10/2019 Mynychwyd