Yn bresennol

Presenoldeb I. Dilwyn Lloyd

Ystadegau mynychu I. Dilwyn Lloyd
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:11
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 8   73%
Derbyniwyd ymddiheuriad:2   67% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):3   27%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau ystadegau cyfarfod eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer I. Dilwyn Lloyd
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
07/12/2020 Pwyllgor Cynllunio ,07/12/2020 Derbyniwyd ymddiheuriad
21/12/2020 Pwyllgor Cynllunio ,21/12/2020 Derbyniwyd ymddiheuriad
11/01/2021 Pwyllgor Cynllunio ,11/01/2021 Mynychwyd
01/02/2021 Pwyllgor Cynllunio ,01/02/2021 Mynychwyd
01/03/2021 Pwyllgor Cynllunio ,01/03/2021 Mynychwyd
22/03/2021 Pwyllgor Cynllunio ,22/03/2021 Mynychwyd
12/04/2021 Pwyllgor Cynllunio ,12/04/2021 Mynychwyd
03/12/2020 Y Cyngor ,03/12/2020 Mynychwyd
04/03/2021 Y Cyngor ,04/03/2021 Mynychwyd
23/04/2021 Y Cyngor ,23/04/2021 Absennol
13/05/2021 Y Cyngor ,13/05/2021 Mynychwyd