Yn bresennol

Presenoldeb Peter Read

Ystadegau mynychu Peter Read
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:19
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 7   37%
Derbyniwyd ymddiheuriad:10   83% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):12   63%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau ystadegau cyfarfod eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Peter Read
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
03/06/2019 Is-Bwyllgor Trwyddedu Canolog ,03/06/2019 Mynychwyd
03/06/2019 Is-Bwyllgor Trwyddedu Cyffredinol ,03/06/2019 Mynychwyd
01/08/2019 Is-Bwyllgor Trwyddedu Cyffredinol ,01/08/2019 Derbyniwyd ymddiheuriad
18/09/2019 Is-Bwyllgor Trwyddedu Cyffredinol ,18/09/2019 Mynychwyd
17/06/2019 Pwyllgor Ardal Dwyfor ,17/06/2019 Absennol
09/09/2019 Pwyllgor Ardal Dwyfor ,09/09/2019 Absennol
06/06/2019 Pwyllgor Craffu Gofal ,06/06/2019 Derbyniwyd ymddiheuriad
12/09/2019 Pwyllgor Craffu Gofal ,12/09/2019 Derbyniwyd ymddiheuriad
06/06/2019 Pwyllgor Craffu Gofal - Sesiwn Anffurfiol ,06/06/2019 Derbyniwyd ymddiheuriad
12/09/2019 Pwyllgor Craffu Gofal - Sesiwn Anffurfiol ,12/09/2019 Disgwyliedig
16/05/2019 Pwyllgor Pensiynau ,16/05/2019 Mynychwyd
29/07/2019 Pwyllgor Pensiynau ,29/07/2019 Derbyniwyd ymddiheuriad
03/06/2019 Pwyllgor Trwyddedu Canolog ,03/06/2019 Mynychwyd
09/09/2019 Pwyllgor Trwyddedu Canolog ,09/09/2019 Derbyniwyd ymddiheuriad
03/06/2019 Pwyllgor Trwyddedu Cyffredinol ,03/06/2019 Mynychwyd
09/09/2019 Pwyllgor Trwyddedu Cyffredinol ,09/09/2019 Derbyniwyd ymddiheuriad
22/10/2019 Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr Abermaw ,22/10/2019 Disgwyliedig
15/10/2019 Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr Pwllheli ,15/10/2019 Derbyniwyd ymddiheuriad
02/05/2019 Y Cyngor ,02/05/2019 Mynychwyd
18/07/2019 Y Cyngor ,18/07/2019 Derbyniwyd ymddiheuriad
03/10/2019 Y Cyngor ,03/10/2019 Derbyniwyd ymddiheuriad