Yn bresennol

Presenoldeb Annwen Hughes

Ystadegau mynychu Annwen Hughes
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:15
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 13   87%
Derbyniwyd ymddiheuriad:2   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):2   13%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau ystadegau cyfarfod eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Annwen Hughes
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
04/07/2019 Cyfarfod Anffurfiol Pwyllgor Craffu Cymunedau ,04/07/2019 Mynychwyd
26/09/2019 Cyfarfod Anffurfiol Pwyllgor Craffu Cymunedau ,26/09/2019 Disgwyliedig
05/12/2019 Cyfarfod Anffurfiol Pwyllgor Craffu Cymunedau ,05/12/2019 Disgwyliedig
08/11/2019 Cynhadledd Gyswllt Rheiffordd Arfordir y Cambrian ,08/11/2019 Derbyniwyd ymddiheuriad
08/07/2019 Fforwm Ardal Meirionnydd ,08/07/2019 Derbyniwyd ymddiheuriad
07/10/2019 Fforwm Ardal Meirionnydd ,07/10/2019 Disgwyliedig
05/11/2019 Is-Bwyllgor Trwyddedu Canolog ,05/11/2019 Disgwyliedig
01/08/2019 Is-Bwyllgor Trwyddedu Cyffredinol ,01/08/2019 Mynychwyd
21/11/2019 Is-Bwyllgor Trwyddedu Cyffredinol ,21/11/2019 Disgwyliedig
04/07/2019 Pwyllgor Craffu Cymunedau ,04/07/2019 Mynychwyd
26/09/2019 Pwyllgor Craffu Cymunedau ,26/09/2019 Mynychwyd
05/12/2019 Pwyllgor Craffu Cymunedau ,05/12/2019 Disgwyliedig
19/11/2019 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,19/11/2019 Mynychwyd
27/06/2019 Pwyllgor Penodi Prif Swyddogion ,27/06/2019 Mynychwyd
19/07/2019 Pwyllgor Penodi Prif Swyddogion ,19/07/2019 Mynychwyd
09/09/2019 Pwyllgor Trwyddedu Canolog ,09/09/2019 Mynychwyd
02/12/2019 Pwyllgor Trwyddedu Canolog ,02/12/2019 Mynychwyd
09/09/2019 Pwyllgor Trwyddedu Cyffredinol ,09/09/2019 Mynychwyd
02/12/2019 Pwyllgor Trwyddedu Cyffredinol ,02/12/2019 Mynychwyd
18/07/2019 Y Cyngor ,18/07/2019 Mynychwyd
03/10/2019 Y Cyngor ,03/10/2019 Mynychwyd