Yn bresennol

Presenoldeb Linda Ann Jones

Ystadegau mynychu Linda Ann Jones
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:5
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 1   20%
Derbyniwyd ymddiheuriad:2   50% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):4   80%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau ystadegau cyfarfod eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Linda Ann Jones
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
16/12/2019 Fforwm Ardal Meirionnydd ,16/12/2019 Absennol
17/02/2020 Fforwm Ardal Meirionnydd ,17/02/2020 Disgwyliedig
30/01/2020 Pwyllgor Craffu Gofal ,30/01/2020 Absennol
04/06/2020 Pwyllgor Craffu Gofal ,04/06/2020 Disgwyliedig
30/01/2020 Pwyllgor Craffu Gofal - Sesiwn Anffurfiol ,30/01/2020 Disgwyliedig
02/03/2020 Pwyllgor Cynllunio ,02/03/2020 Mynychwyd
19/12/2019 Y Cyngor ,19/12/2019 Derbyniwyd ymddiheuriad
05/03/2020 Y Cyngor ,05/03/2020 Derbyniwyd ymddiheuriad