Yn bresennol

Presenoldeb Edgar Wyn Owen

Ystadegau mynychu Edgar Wyn Owen
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:13
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 13   100%
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):0   0%
Gwahoddiadau a dderbynwyd:1
Gwahoddiadau wedi'u derbyn:0   0% o wahoddiadau

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau ystadegau cyfarfod eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Edgar Wyn Owen
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
06/02/2020 Cyfarfod Anffurfiol Pwyllgor Craffu Cymunedau ,06/02/2020 Mynychwyd
18/12/2019 Fforwm Ardal Gwyrfai ,18/12/2019 Mynychwyd
18/12/2019 Is-Bwyllgor Trwyddedu Canolog ,18/12/2019 Mynychwyd
18/12/2019 Is-Bwyllgor Trwyddedu Cyffredinol ,18/12/2019 Mynychwyd
13/02/2020 Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ,13/02/2020 Mynychwyd
06/02/2020 Pwyllgor Craffu Cymunedau ,06/02/2020 Mynychwyd
09/12/2019 Pwyllgor Cynllunio ,09/12/2019 Mynychwyd
13/01/2020 Pwyllgor Cynllunio ,13/01/2020 Mynychwyd
10/02/2020 Pwyllgor Cynllunio ,10/02/2020 Mynychwyd
02/03/2020 Pwyllgor Cynllunio ,02/03/2020 Mynychwyd
16/01/2020 Pwyllgor Iaith ,16/01/2020 Mynychwyd
19/12/2019 Y Cyngor ,19/12/2019 Mynychwyd
05/03/2020 Y Cyngor ,05/03/2020 Mynychwyd