Yn bresennol

Presenoldeb Edgar Wyn Owen

Ystadegau mynychu Edgar Wyn Owen
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:6
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 6   100%
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):0   0%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau ystadegau cyfarfod eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Edgar Wyn Owen
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
09/07/2020 Is-Bwyllgor Trwyddedu Cyffredinol ,09/07/2020 Mynychwyd
30/07/2020 Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ,30/07/2020 Mynychwyd
02/07/2020 Pwyllgor Cynllunio ,02/07/2020 Mynychwyd
16/07/2020 Pwyllgor Cynllunio ,16/07/2020 Mynychwyd
10/09/2020 Pwyllgor Cynllunio ,10/09/2020 Mynychwyd
24/09/2020 Pwyllgor Cynllunio ,24/09/2020 Mynychwyd