Yn bresennol

Presenoldeb Charles Wyn Jones

Ystadegau mynychu Charles Wyn Jones
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:2
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 0   0%
Derbyniwyd ymddiheuriad:2   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):2   100%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau ystadegau cyfarfod eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Charles Wyn Jones
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
06/11/2020 Cyd-Bwyllgor Ymgynghorol Lleol ,06/11/2020 Disgwyliedig
15/10/2020 Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ,15/10/2020 Derbyniwyd ymddiheuriad
17/11/2020 Pwyllgor Gwasanaethau Democratiaeth ,17/11/2020 Disgwyliedig
01/10/2020 Y Cyngor ,01/10/2020 Derbyniwyd ymddiheuriad