Yn bresennol

Presenoldeb Richard Medwyn Hughes

Ystadegau mynychu Richard Medwyn Hughes
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:15
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 6   40%
Derbyniwyd ymddiheuriad:8   89% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):9   60%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau ystadegau cyfarfod eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Richard Medwyn Hughes
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
19/09/2019 Cyd-Bwyllgor Ymgynghorol Lleol ,19/09/2019 Derbyniwyd ymddiheuriad
12/06/2019 CYSAG ,12/06/2019 Derbyniwyd ymddiheuriad
19/06/2019 Fforwm Ardal Bangor Ogwen ,19/06/2019 Absennol
25/09/2019 Fforwm Ardal Bangor Ogwen ,25/09/2019 Disgwyliedig
13/06/2019 Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ,13/06/2019 Mynychwyd
29/07/2019 Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ,29/07/2019 Derbyniwyd ymddiheuriad
13/09/2019 Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ,13/09/2019 Mynychwyd
17/10/2019 Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ,17/10/2019 Derbyniwyd ymddiheuriad
06/06/2019 Pwyllgor Craffu Gofal ,06/06/2019 Derbyniwyd ymddiheuriad
12/09/2019 Pwyllgor Craffu Gofal ,12/09/2019 Derbyniwyd ymddiheuriad
06/06/2019 Pwyllgor Craffu Gofal - Sesiwn Anffurfiol ,06/06/2019 Derbyniwyd ymddiheuriad
12/09/2019 Pwyllgor Craffu Gofal - Sesiwn Anffurfiol ,12/09/2019 Disgwyliedig
27/06/2019 Pwyllgor Penodi Prif Swyddogion ,27/06/2019 Derbyniwyd ymddiheuriad
19/07/2019 Pwyllgor Penodi Prif Swyddogion ,19/07/2019 Mynychwyd
02/05/2019 Y Cyngor ,02/05/2019 Mynychwyd
18/07/2019 Y Cyngor ,18/07/2019 Mynychwyd
03/10/2019 Y Cyngor ,03/10/2019 Mynychwyd