Yn bresennol

Presenoldeb Judith Mary Humphreys

Ystadegau mynychu Judith Mary Humphreys
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:10
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 10   100%
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):0   0%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau ystadegau cyfarfod eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Judith Mary Humphreys
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
10/02/2021 CYSAG ,10/02/2021 Mynychwyd
04/02/2021 Pwyllgor Craffu Addysg ac Economi ,04/02/2021 Mynychwyd
15/04/2021 Pwyllgor Craffu Addysg ac Economi ,15/04/2021 Mynychwyd
22/03/2021 Pwyllgor Cynllunio ,22/03/2021 Mynychwyd
18/02/2021 Pwyllgor Gwasanaethau Democratiaeth ,18/02/2021 Mynychwyd
28/01/2021 Pwyllgor Iaith ,28/01/2021 Mynychwyd
29/04/2021 Pwyllgor Iaith ,29/04/2021 Disgwyliedig
03/12/2020 Y Cyngor ,03/12/2020 Mynychwyd
04/03/2021 Y Cyngor ,04/03/2021 Mynychwyd
23/04/2021 Y Cyngor ,23/04/2021 Mynychwyd
13/05/2021 Y Cyngor ,13/05/2021 Mynychwyd