Yn bresennol

Presenoldeb Olaf Cai Larsen

Ystadegau mynychu Olaf Cai Larsen
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:16
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 14   88%
Derbyniwyd ymddiheuriad:2   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):2   12%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau ystadegau cyfarfod eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Olaf Cai Larsen
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
19/06/2019 Fforwm Ardal Gwyrfai ,19/06/2019 Mynychwyd
16/09/2019 Fforwm Ardal Gwyrfai ,16/09/2019 Mynychwyd
21/06/2019 Pwyllgor Apelau Cyflogaeth ,21/06/2019 Mynychwyd
08/11/2019 Pwyllgor Apelau Cyflogaeth ,08/11/2019 Disgwyliedig
20/06/2019 Pwyllgor Craffu Addysg ac Economi ,20/06/2019 Mynychwyd
10/10/2019 Pwyllgor Craffu Addysg ac Economi ,10/10/2019 Mynychwyd
20/06/2019 Pwyllgor Craffu Addysg ac Economi - Sesiwn Anffurfiol ,20/06/2019 Mynychwyd
10/10/2019 Pwyllgor Craffu Addysg ac Economi - Sesiwn Anffurfiol ,10/10/2019 Mynychwyd
06/06/2019 Pwyllgor Craffu Gofal ,06/06/2019 Derbyniwyd ymddiheuriad
12/09/2019 Pwyllgor Craffu Gofal ,12/09/2019 Derbyniwyd ymddiheuriad
14/11/2019 Pwyllgor Craffu Gofal ,14/11/2019 Mynychwyd
14/11/2019 Pwyllgor Craffu Gofal - Sesiwn Anffurfiol ,14/11/2019 Mynychwyd
09/07/2019 Pwyllgor Iaith ,09/07/2019 Mynychwyd
07/11/2019 Pwyllgor Iaith ,07/11/2019 Disgwyliedig
27/06/2019 Pwyllgor Penodi Prif Swyddogion ,27/06/2019 Mynychwyd
19/07/2019 Pwyllgor Penodi Prif Swyddogion ,19/07/2019 Mynychwyd
18/07/2019 Y Cyngor ,18/07/2019 Mynychwyd
03/10/2019 Y Cyngor ,03/10/2019 Mynychwyd