Yn bresennol

Presenoldeb Cemlyn Rees Williams

Ystadegau mynychu Cemlyn Rees Williams
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:14
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 13   93%
Derbyniwyd ymddiheuriad:1   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):1   7%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau ystadegau cyfarfod eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cemlyn Rees Williams
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
24/02/2021 Cyd-Bwyllgor GwE ,24/02/2021 Disgwyliedig
25/01/2021 Fforwm Cyllideb Ysgolion ,25/01/2021 Mynychwyd
26/04/2021 Fforwm Cyllideb Ysgolion ,26/04/2021 Mynychwyd
24/11/2020 Y Cabinet ,24/11/2020 Mynychwyd
15/12/2020 Y Cabinet ,15/12/2020 Mynychwyd
12/01/2021 Y Cabinet ,12/01/2021 Mynychwyd
26/01/2021 Y Cabinet ,26/01/2021 Mynychwyd
16/02/2021 Y Cabinet ,16/02/2021 Mynychwyd
09/03/2021 Y Cabinet ,09/03/2021 Mynychwyd
30/03/2021 Y Cabinet ,30/03/2021 Mynychwyd
20/04/2021 Y Cabinet ,20/04/2021 Mynychwyd
03/12/2020 Y Cyngor ,03/12/2020 Mynychwyd
04/03/2021 Y Cyngor ,04/03/2021 Mynychwyd
23/04/2021 Y Cyngor ,23/04/2021 Mynychwyd
13/05/2021 Y Cyngor ,13/05/2021 Derbyniwyd ymddiheuriad