Yn bresennol

Presenoldeb Cemlyn Rees Williams

Ystadegau mynychu Cemlyn Rees Williams
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:9
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 8   89%
Derbyniwyd ymddiheuriad:1   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):1   11%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau ystadegau cyfarfod eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cemlyn Rees Williams
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
20/05/2020 Cyd-Bwyllgor GwE ,20/05/2020 Mynychwyd
15/07/2020 Cyd-Bwyllgor GwE ,15/07/2020 Mynychwyd
15/09/2020 Cyd-Bwyllgor GwE ,15/09/2020 Disgwyliedig
28/09/2020 Fforwm Cyllideb Ysgolion ,28/09/2020 Disgwyliedig
28/04/2020 Y Cabinet ,28/04/2020 Mynychwyd
19/05/2020 Y Cabinet ,19/05/2020 Mynychwyd
26/05/2020 Y Cabinet ,26/05/2020 Mynychwyd
16/06/2020 Y Cabinet ,16/06/2020 Mynychwyd
04/08/2020 Y Cabinet ,04/08/2020 Derbyniwyd ymddiheuriad
08/09/2020 Y Cabinet ,08/09/2020 Mynychwyd
15/09/2020 Y Cabinet ,15/09/2020 Mynychwyd