Yn bresennol

Presenoldeb Huw Gruffydd Wyn Jones

Ystadegau mynychu Huw Gruffydd Wyn Jones
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:16
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 10   62%
Derbyniwyd ymddiheuriad:6   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):6   38%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau ystadegau cyfarfod eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Huw Gruffydd Wyn Jones
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
19/06/2019 Fforwm Ardal Bangor Ogwen ,19/06/2019 Mynychwyd
25/09/2019 Fforwm Ardal Bangor Ogwen ,25/09/2019 Disgwyliedig
21/06/2019 Pwyllgor Apelau Cyflogaeth ,21/06/2019 Mynychwyd
08/11/2019 Pwyllgor Apelau Cyflogaeth ,08/11/2019 Disgwyliedig
06/12/2019 Pwyllgor Apelau Cyflogaeth ,06/12/2019 Disgwyliedig
29/07/2019 Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ,29/07/2019 Derbyniwyd ymddiheuriad
13/09/2019 Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ,13/09/2019 Derbyniwyd ymddiheuriad
17/10/2019 Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ,17/10/2019 Mynychwyd
28/11/2019 Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ,28/11/2019 Derbyniwyd ymddiheuriad
20/06/2019 Pwyllgor Craffu Addysg ac Economi ,20/06/2019 Derbyniwyd ymddiheuriad
10/10/2019 Pwyllgor Craffu Addysg ac Economi ,10/10/2019 Derbyniwyd ymddiheuriad
21/11/2019 Pwyllgor Craffu Addysg ac Economi ,21/11/2019 Mynychwyd
01/07/2019 Pwyllgor Cynllunio ,01/07/2019 Mynychwyd
22/07/2019 Pwyllgor Cynllunio ,22/07/2019 Derbyniwyd ymddiheuriad
02/09/2019 Pwyllgor Cynllunio ,02/09/2019 Mynychwyd
23/09/2019 Pwyllgor Cynllunio ,23/09/2019 Mynychwyd
21/10/2019 Pwyllgor Cynllunio ,21/10/2019 Mynychwyd
18/07/2019 Y Cyngor ,18/07/2019 Mynychwyd
03/10/2019 Y Cyngor ,03/10/2019 Mynychwyd