Yn bresennol

Presenoldeb Dewi Wyn Roberts

Ystadegau mynychu Dewi Wyn Roberts
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:9
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 8   89%
Derbyniwyd ymddiheuriad:1   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):1   11%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau ystadegau cyfarfod eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Dewi Wyn Roberts
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
12/02/2020 Fforwm Craffu ,12/02/2020 Derbyniwyd ymddiheuriad
13/02/2020 Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ,13/02/2020 Mynychwyd
09/03/2020 Pwyllgor Ardal Dwyfor ,09/03/2020 Mynychwyd
23/01/2020 Pwyllgor Craffu Addysg ac Economi ,23/01/2020 Mynychwyd
23/01/2020 Pwyllgor Craffu Addysg ac Economi - Sesiwn Anffurfiol ,23/01/2020 Disgwyliedig
19/03/2020 Pwyllgor Craffu Addysg ac Economi - Sesiwn Anffurfiol ,19/03/2020 Disgwyliedig
30/01/2020 Pwyllgor Craffu Gofal ,30/01/2020 Mynychwyd
04/06/2020 Pwyllgor Craffu Gofal ,04/06/2020 Disgwyliedig
30/01/2020 Pwyllgor Craffu Gofal - Sesiwn Anffurfiol ,30/01/2020 Disgwyliedig
11/02/2020 Pwyllgor Penodi Prif Swyddogion ,11/02/2020 Mynychwyd
27/01/2020 Pwyllgor Safonau ,27/01/2020 Mynychwyd
19/12/2019 Y Cyngor ,19/12/2019 Mynychwyd
05/03/2020 Y Cyngor ,05/03/2020 Mynychwyd