Yn bresennol

Presenoldeb Gareth Williams

Ystadegau mynychu Gareth Williams
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:14
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 11   79%
Derbyniwyd ymddiheuriad:3   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):3   21%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau ystadegau cyfarfod eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Gareth Williams
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
11/07/2019 Cyd-Bwyllgor Ymgynghorol A.H.N.E Llŷn ,11/07/2019 Derbyniwyd ymddiheuriad
04/12/2019 Cyd-Bwyllgor Ymgynghorol A.H.N.E Llŷn ,04/12/2019 Mynychwyd
18/09/2019 Is-Bwyllgor Trwyddedu Cyffredinol ,18/09/2019 Mynychwyd
17/06/2019 Pwyllgor Ardal Dwyfor ,17/06/2019 Mynychwyd
09/09/2019 Pwyllgor Ardal Dwyfor ,09/09/2019 Mynychwyd
02/12/2019 Pwyllgor Ardal Dwyfor ,02/12/2019 Disgwyliedig
20/06/2019 Pwyllgor Craffu Addysg ac Economi ,20/06/2019 Derbyniwyd ymddiheuriad
10/10/2019 Pwyllgor Craffu Addysg ac Economi ,10/10/2019 Mynychwyd
21/11/2019 Pwyllgor Craffu Addysg ac Economi ,21/11/2019 Derbyniwyd ymddiheuriad
09/09/2019 Pwyllgor Trwyddedu Canolog ,09/09/2019 Mynychwyd
02/12/2019 Pwyllgor Trwyddedu Canolog ,02/12/2019 Mynychwyd
09/09/2019 Pwyllgor Trwyddedu Cyffredinol ,09/09/2019 Mynychwyd
02/12/2019 Pwyllgor Trwyddedu Cyffredinol ,02/12/2019 Mynychwyd
18/07/2019 Y Cyngor ,18/07/2019 Mynychwyd
03/10/2019 Y Cyngor ,03/10/2019 Mynychwyd