Yn bresennol

Presenoldeb Robert Glyn Daniels

Ystadegau mynychu Robert Glyn Daniels
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:7
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 5   71%
Derbyniwyd ymddiheuriad:1   50% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):2   29%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau ystadegau cyfarfod eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Robert Glyn Daniels
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
06/02/2020 Cyfarfod Anffurfiol Pwyllgor Craffu Cymunedau ,06/02/2020 Mynychwyd
16/12/2019 Fforwm Ardal Meirionnydd ,16/12/2019 Absennol
17/02/2020 Fforwm Ardal Meirionnydd ,17/02/2020 Mynychwyd
06/02/2020 Pwyllgor Craffu Cymunedau ,06/02/2020 Mynychwyd
11/02/2020 Pwyllgor Penodi Prif Swyddogion ,11/02/2020 Derbyniwyd ymddiheuriad
19/12/2019 Y Cyngor ,19/12/2019 Mynychwyd
05/03/2020 Y Cyngor ,05/03/2020 Mynychwyd