Yn bresennol

Presenoldeb Freya Bentham

Ystadegau mynychu Freya Bentham
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:10
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 5   50%
Derbyniwyd ymddiheuriad:5   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):5   50%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau ystadegau cyfarfod eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Freya Bentham
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
08/11/2019 Cynhadledd Gyswllt Rheiffordd Arfordir y Cambrian ,08/11/2019 Derbyniwyd ymddiheuriad
07/10/2019 Fforwm Ardal Meirionnydd ,07/10/2019 Derbyniwyd ymddiheuriad
16/12/2019 Fforwm Ardal Meirionnydd ,16/12/2019 Derbyniwyd ymddiheuriad
17/02/2020 Fforwm Ardal Meirionnydd ,17/02/2020 Derbyniwyd ymddiheuriad
10/10/2019 Pwyllgor Craffu Addysg ac Economi ,10/10/2019 Derbyniwyd ymddiheuriad
21/11/2019 Pwyllgor Craffu Addysg ac Economi ,21/11/2019 Mynychwyd
23/01/2020 Pwyllgor Craffu Addysg ac Economi ,23/01/2020 Mynychwyd
23/01/2020 Pwyllgor Craffu Addysg ac Economi - Sesiwn Anffurfiol ,23/01/2020 Mynychwyd
19/03/2020 Pwyllgor Craffu Addysg ac Economi - Sesiwn Anffurfiol ,19/03/2020 Disgwyliedig
19/12/2019 Y Cyngor ,19/12/2019 Mynychwyd
05/03/2020 Y Cyngor ,05/03/2020 Mynychwyd