Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Y Cyngor, 2 o gyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Menna Baines 1
Freya Bentham 1
Dylan Bullard 1
Stephen W. Churchman 1
Steve Collings 1
Annwen Daniels 1
Robert Glyn Daniels 1
Anwen J. Davies 0
Elwyn Edwards 1
Alan Jones Evans 1
Aled Ll. Evans 1
Dylan Fernley 1
Peter Antony Garlick 1
Simon Glyn 1
Gareth Wyn Griffith 1
E. Selwyn Griffiths 0
Alwyn Gruffydd 1
Annwen Hughes 1
John Brynmor Hughes 1
Louise Hughes 1
Richard Medwyn Hughes 1
Judith Mary Humphreys 1
Craig ab Iago 1
Nia Wyn Jeffreys 1
Peredur Jenkins 1
Linda Ann Jones 0
Elwyn Jones 1
Gareth Jones 1
Keith Jones 1
Anne Lloyd Jones 1
Aeron M. Jones 0
Eric M. Jones 1
Kevin Morris Jones 1
Berwyn Parry Jones 1
Sion W. Jones 1
Elin Walker Jones 1
Aled Wyn Jones 1
Charles Wyn Jones 0
Huw Gruffydd Wyn Jones 1
Eryl Jones-Williams 1
Olaf Cai Larsen 1
Beth Lawton 1
I. Dilwyn Lloyd 1
Dafydd Meurig 1
Dilwyn Morgan 1
Linda Morgan 1
Dafydd Owen 1
Dewi Owen 0
W. Roy Owen 1
Edgar Wyn Owen 1
Jason Wayne Parry 1
Nigel Pickavance 1
Rheinallt Puw 1
Peter Read 0
Gareth A. Roberts 1
W. Gareth Roberts 1
Elfed Powell Roberts 1
John Pughe Roberts 1
Dewi Wyn Roberts 1
Mair Rowlands 1
Paul John Rowlinson 1
Angela Russell 0
Dyfrig L. Siencyn 1
Mike Stevens 1
Gareth Thomas 1
Ioan Thomas 1
Hefin Underwood 1
Catrin Wager 1
Eirwyn Williams 1
Elfed Williams 1
Gareth Williams 1
Gethin Glyn Williams 1
Gruffydd Williams 1
Owain Williams 1
Cemlyn Rees Williams 1