Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Y Cabinet, 7 o gyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Gareth Wyn Griffith 6
Craig ab Iago 7
Nia Wyn Jeffreys 7
Aled Wyn Jones 1
Dafydd Meurig 7
Dilwyn Morgan 4
Dyfrig L. Siencyn 6
Gareth Thomas 7
Ioan Thomas 6
Catrin Wager 5
Cemlyn Rees Williams 6