Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Cynllunio, 6 o gyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Stephen W. Churchman 4
Annwen Daniels 1
Anwen J. Davies 1
Elwyn Edwards 5
Simon Glyn 3
John Brynmor Hughes 1
Louise Hughes 4
Nia Wyn Jeffreys 1
Anne Lloyd Jones 4
Eric M. Jones 5
Berwyn Parry Jones 4
Elin Walker Jones 4
Huw Gruffydd Wyn Jones 4
I. Dilwyn Lloyd 4
Dafydd Meurig 1
Edgar Wyn Owen 4
Gareth A. Roberts 4
Mair Rowlands 1
Eirwyn Williams 5
Gruffydd Williams 3
Owain Williams 5