Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu, 4 o gyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Aled Ll. Evans 2
Simon Glyn 0
Alwyn Gruffydd 4
John Brynmor Hughes 3
Richard Medwyn Hughes 2
Peredur Jenkins 3
Berwyn Parry Jones 3
Sion W. Jones 1
Aled Wyn Jones 4
Charles Wyn Jones 3
Huw Gruffydd Wyn Jones 1
Edgar Wyn Owen 3
W. Gareth Roberts 1
John Pughe Roberts 3
Dewi Wyn Roberts 4
Paul John Rowlinson 4
Angela Russell 4
Ioan Thomas 2
Gethin Glyn Williams 4