Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Cyd-Bwyllgor Ymgynghorol Lleol, 1 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Menna Baines 0
Anwen J. Davies 0
Alan Jones Evans 0
Simon Glyn 0
Richard Medwyn Hughes 0
Judith Mary Humphreys 0
Elin Walker Jones 0
Charles Wyn Jones 0
Linda Morgan 0
Dewi Owen 0
Edgar Wyn Owen 0
Dewi Wyn Roberts 0
Angela Russell 0