Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Pensiynau, 1 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Stephen W. Churchman 1
Annwen Daniels 0
John Brynmor Hughes 0
Peredur Jenkins 1
Aled Wyn Jones 1
Edgar Wyn Owen 0
Peter Read 0
John Pughe Roberts 1
Ioan Thomas 1