Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Pensiynau, 1 cyfarfod
Aelod Yn bresennol
Stephen W. Churchman 1
John Brynmor Hughes 1
Peredur Jenkins 1
Aled Wyn Jones 1
John Pughe Roberts 1
Ioan Thomas 1