Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Trwyddedu Cyffredinol, 2 o gyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Steve Collings 1
Simon Glyn 0
Annwen Hughes 2
John Brynmor Hughes 1
Sion W. Jones 0
Eryl Jones-Williams 2
Dafydd Owen 2
W. Roy Owen 1
Edgar Wyn Owen 2
Jason Wayne Parry 2
Peter Read 1
Angela Russell 2
Elfed Williams 2
Gareth Williams 2